Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Source code repository https://github.com/LibreOffice/translations-weblate
Repository branch master
Filemask */readlicense_oo/docs.po
Translation file nb/readlicense_oo/docs.po
Committed changes a year ago
${PRODUCTNAME} ${PRODUCTVERSION} ReadMe
${PRODUCTNAME} ${PRODUCTVERSION} ReadMeOm
a year ago
The best way to start contributing is to subscribe to one or more of the mailing lists, lurk for a while, and gradually use the mail archives to familiarize yourself with many of the topics covered since the ${PRODUCTNAME} source code was released back in October 2000. When you're comfortable, all you need to do is send an email self-introduction and jump right in. If you are familiar with Open Source Projects, check out our To-Dos list and see if there is anything you would like to help with at <a href="https://www.libreoffice.org/community/developers/">the LibreOffice website</a>.
Hvis du ønsker å bidra, anbefaler vi å starte med ett abonnement på en eller flere av e-postlistene. Følg med en stund og ta gradvis i bruk e-postarkivene for å gjøre deg kjent med mange av temaene som er dekket siden kildekoden til ${PRODUCTNAME} ble gjort tilgjengelig i oktober 2000. Når du føler deg klar, trenger du kun å sende en e-post der du introduserer deg selv og hopper i det. Hvis du allerede er kjent med Åpen kildekode-prosjekter, kan du ta en titt på listaen med oppgaver <a href="https://www.libreoffice.org/community/developers/">http://www.libreoffice.org/develop/</a> og se om det er noe du kan hjelpe til med.
a year ago
As a user, you are already a valuable part of the suite's development process and we would like to encourage you to take an even more active role with a view to being a long-term contributor to the community. Please join and check out the contributing page at <a href="https://www.libreoffice.org/community/get-involved/">the LibreOffice website</a>.
Som bruker, er du allerede en verdifull del av gruppeprogramvarens utviklingsprosess og vi vil oppmuntre deg til å ta en mer aktiv rolle som bidragsyter i miljøet. Bli med og les mer på siden for bidragsytere <a href="https://www.libreoffice.org/community/get-involved/">http://www.libreoffi ce.org/contribution/</a>
a year ago
Our system for reporting, tracking and solving bugs is currently Bugzilla, hosted at <a href="https://bugs.documentfoundation.org/">https://bugs.documentfoundation.org/</a>. We encourage all users to feel entitled and welcome to report bugs that may arise on your particular platform. Energetic reporting of bugs is one of the most important contributions that the user community can make to the ongoing development and improvement of ${PRODUCTNAME}.
Systemet for rapportering, sporing og løsning av feil er for øyeblikket BugZilla, påhttps://bu<a href="https://bugs.documentfoundation.org/">https://bugs.documentfoundation.org</a>. Vi oppfordrer alle brukere som føler seg forpliktet, til å rapportere feil som måtte dukke opp på deres spesifikke plattform. EnergiskAktiv feilrapportering er et av de mest verdifulle bidragene brukermiljøet kommer med i forhold til den pågående utviklingen og forbedringen av ${PRODUCTNAME}.
a year ago
The <a href="https://www.libreoffice.org/get-help/community-support/">main support page</a> offers various possibilities for help with ${PRODUCTNAME}. Your question may have already been answered - check the Community Forum at <a href="https://www.documentfoundation.org/nabble/">https://www.documentfoundation.org/nabble/</a> or search the archives of the 'users@libreoffice.org' mailing list at <a href="https://www.libreoffice.org/lists/users/">https://www.libreoffice.org/lists/users/</a>. Alternatively, you can send in your questions to <a href="mailto:users@libreoffice.org">users@libreoffice.org</a>. If you like to subscribe to the list (to get email responses), send an empty mail to: <a href="mailto:users+subscribe@libreoffice.org">users+subscribe@libreoffice.org</a>.
Hovedsiden for brukerstøtte <a href="https://www.libreoffice.org/get-help/community-support/">http://www.libreoffice.org/support</a>, tilbyr en rekke muligheter med tanke på brukerstøtte for ${PRODUCTNAME}. Ditt spørsmål har kanskje allerede blitt besvart - kontroller forumet på <a href="https://www.documentfoundation.org/nabble/">http://www.documentfoundation.org/nabble/</a> eller søk i arkivet til e-postlistaen «users@libreoffice.org» på <a href="https://www.libreoffice.org/lists/users/">http://www.libreoffice.org/lists/users/</a>. Alternativt, kan du sende dine spørsmål til <a href="mailto:users@libreoffice.org">users@libreoffice.org</a>. Hvis du vil abonnere på listaen (for å få tilbakemeldinger på e-post), send en tom e-post til: <a href="mailto:users+subscribe@libreoffice.org">users+subscribe@libreoffice.org</a>.
a year ago
When sending a document via 'File - Send - Document as E-mail' or 'Document as PDF Attachment' problems might occur (program crashes or hangs). This is due to the Windows system file "Mapi" (Messaging Application Programming Interface) which causes problems in some file versions. Unfortunately, the problem cannot be narrowed down to a certain version number. For more information visit <a href="https://www.microsoft.com">https://www.microsoft.com</a> to search the Microsoft Knowledge Base for "mapi dll".
Når du sender et dokument via «Fil → Send → Dette dokumentet som e-post-vedlegg» eller «Som PDF-fil i e-post», kan du få problemer (programkrasj eller heng). Dette kommer av systemfilaen «MAPI» (Messaging Application Programming Interface) som gir problemer i noen filutgaver. Dessverre kan ikke problemet begrenses til et bestemt versjonsnummer. For mer informasjon, gå til <a href="https://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> for å lete i Microsoft Knowledge Base etter «mapi.dll».
a year ago
Problems When Sending Documents as E-mails From ${PRODUCTNAME}
Problemer med å sende dokumenter som e-post fra ${PRODUCTNAME}
a year ago
The location of the configuration file might vary on different versions of Windows.
Merknad: Plasseringaen av oppsettsfilen kan variere på ulike versjoner av Windows.
a year ago
The location of the configuration file might vary on different versions of Windows.
Merknad: Plasseringaen av oppsettsfilen kan variere på ulike versjoner av Windows.
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 103 2,396 17,303
Translated 100% 103 2,396 17,303
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 1 4 18

Last activity

Last change Nov. 21, 2019, 6:01 p.m.
Last author Karl Morten Ramberg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity