User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI - master / desktop/messagesFinnish

Committed changes a year ago
Please follow these steps to proceed with the installation of the extension:
Seuraa näitä vaihohjeita jatkaaksesi lisäosan asennusta:
a year ago
Make sure that no further users are working with the same %PRODUCTNAME, when installing an extension for all users in a multi user environment.
Kun muutat jaettua lisäosaaasennat lisäosaa kaikille käyttäjille monen käyttäjän ympäristössä, varmista etteivät muut käytä %PRODUCTNAMEa samaan aikaan.
a year ago
Get more extensions online...
Hae uusia lisäosia verkosta...
a year ago
Bundled with %PRODUCTNAME
Asennettu osana %PRODUCTNAMEn mukana
a year ago
unopkg cannot be started. The lock file indicates it is already running. If this does not apply, delete the lock file at:
unopkg:ta ei voida käynnistää, koska l. Lukkotiedoston olemassaolo viittaa siihen, että se on jo käynnissä. Jos näin ei ole, poista lukkotiedosto
a year ago
Read the complete License Agreement displayed above. Accept the License Agreement by typing "yes" on the console then press the Return key. Type "no" to decline and to abort the extension setup.
Lue koko yllä esitetty lisenssisopimus. Hyväksy lisenssisopimus kirjoittamalla päätteeseen "kyllä" ja painamalla Enter-näppäintä. Kirjoita "ei" kieltäytyäksesi ja keskeyttääksesi lisäosan asennusksen.
a year ago
User installation could not be completed.
Käyttäjäkohtainen asennus ei onnistunut.
a year ago
Required %PRODUCTNAME version doesn't match:
%PRODUCTNAMEn versio ei ole sopiva:
a year ago
An error occurred:
IlmenTapahtui virhe:
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 159 1,214 8,162
Translated 95% 152 1,187 7,955
Needs editing 3% 6 25 194
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 2, 2019, 12:38 p.m.
Last author Tuomas Hietala

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity