Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Source code repository https://git.libreoffice.org/online
Repository branch master
Last remote commit tdf#133279: Use CollaboraOnlineWebViewKeyboardManager also for hw keyboards d0edfeabbd
Tor Lillqvist authored 5 months ago
Filemask loleaflet/po/ui-*.po
Translation file loleaflet/po/ui-da.po
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Online / loleaflet-uiDanish

Committed changes 8 months ago
<p>A download due to a large copy/paste operation has already started. Please, wait for the current download or cancel it before starting a new one</p>
<p>En download på grund af en stor kopier/indsæt-handling er allerede begyndt. Vent venligst på den aktuelle download eller annuller den, før du starter en ny</p>
8 months ago
<p>If you would like to share larger elements of your document with other applications it is necessary to first download them onto your device. To do that press the "Start download" button below, and when complete click "Confirm copy to clipboard".</p><p>If you are copy and pasting between documents inside %productName, there is no need to download.</p>
<p>Hvis du gerne vil dele større dele af dit dokument med andre applikationer, er det nødvendigt først at downloade dem til din enhed. For at gøre dette trykker du på knappen "Start download" herunder og den er færdig, klikker du på "Bekræft kopi til udklipsholder".</p><p>Hvis du kopierer og indsætter mellem dokumenter inden for %productName, er det ikke nødvendigt at doewnloade.</p>
8 months ago
<p>Please use the copy/paste buttons on your on-screen keyboard.</p>
<p>Brug venligst kopier/indsæt-tasterne på dit skærmtastatur.</p>
8 months ago
Failed to download clipboard, please re-copy
Kunne ikke downloade udklipsholder, kopier venligst igen
8 months ago
To paste outside %productName, please first click the 'download' button
For at indsætte uden for %productName trykker du først på 'download-knappen
8 months ago
Document cannot be renamed.
Dokument kan ikke omdøbes.
8 months ago
Document cannot be saved.
Dokument kan ikke gemmes.
8 months ago
Save failed due to no disk space left. Document will now be read-only.
Gem mislykket, da der ikke er diskplads tilbage. Dokumentet vil nu være skrivebeskyttet.
8 months ago
Failed to load document.
Kunne ikke indlæse dokument.
8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 254 1,168 7,458
Translated 91% 233 1,013 6,479
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 1, 2020, 9:46 p.m.
Last author SteenRønnow

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity