Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Source code repository https://github.com/LibreOffice/translations-weblate
Repository branch master
Last remote commit update translations for master ui ac75b23dae
Weblate authored 17 hours ago
Filemask */helpcontent2/source/text/simpress/01.po
Translation file da/helpcontent2/source/text/simpress/01.po
<link href="text/simpress/01/06070000.xhp" name="Interaction">Interaction</link>
<link href="text/simpress/01/06070000.xhp" name="Interaction">Interaktion</link>
10 months ago
A Dimension Line is always inserted on the <link href="text/sdraw/guide/layer_tipps.xhp" name="layer">layer</link> called <emph>Dimension Lines</emph>. If you set that layer to invisible, you will not see any Dimension Line in your drawing.
Der indsættes altid en Målelinje på <link href="text/sdraw/guide/layer_tipps.xhp" name="layer">laget</link> kaldet <emph> Målelinjer</emph>. Hvis du sætter det lag til Usynligt, kommer du ikke til at se nogen Målelinje på din tegning.
10 months ago
The inserted text uses the default text formatting of the active slide. If you want, you can drag a text box in your slide, and then insert the text. The box automatically extends downwards for longer text passages.
Den indsatte tekst bruger det aktive dias standard tekstformat. Hvis du vil, kan du trække et tekstfelt ind på dias også indsætte teksen. Teksfeltet strækker sig automatisk nedad ved længere tekststykker.
10 months ago
The inserted text uses the default text formatting of the active slide. If you want, you can drag a text box in your slide, and then insert the text. The box automatically extends downwards for longer text passages.
Den indsatte tekst bruger det aktive dias standard tekstformat. Hvis du vil, kan du trække et tekstfelt ind på dias også indsætte teksten. Teksfteltet strækker sig automatisk nedad ved længere tekststykker.
10 months ago
The inserted text uses the default text formatting of the active slide. If you want, you can drag a text box in your slide, and then insert the text. The box automatically extends downwards for longer text passages.
Den indsatte tekst bruger det aktive dias standard tekstformat. Hvis du vil, kan du trække et tekstfelt ind på dias også indsætte teksen. Teksfeltet strækker sig automatisk nedad ved længere tekststykker.

The inserted text uses the default text formatting of the active slide. If you want, you can drag a text box in your slide, and then insert the text. The box automatically extends downwards for longer text passages.
10 months ago
The inserted text uses the default text formatting of the active slide. If you want, you can drag a text box in your slide, and then insert the text. The box automatically extends downwards for longer text passages.
Den indsatte tekst bruger det aktive dias standard tekstformat. Hvis du vil, kan du trække et tekstfelt ind på dias også indsætte teksen. Teksfeltet strækker sig automatisk nedad ved længere tekststykker.

The inserted text uses the default text formatting of the active slide. If you want, you can drag a text box in your slide, and then insert the text. The box automatically extends downwards for longer text passages.
10 months ago
<variable id="insertobjectfromfile"><link href="text/simpress/01/04110100.xhp" name="Insert page">Insert <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">Slide</caseinline><defaultinline>Page</defaultinline></switchinline>/Objects from File</link></variable>
<variable id="insertobjectfromfile"><link href="text/simpress/01/04110100.xhp" name="Insert page">Indsæt <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">dias</caseinline><defaultinline>side</defaultinline></switchinline>/objekter fra fil</link></variable>
10 months ago
<ahelp hid=".">Switches to one of several master views, where you can add elements that you want to appear on all of the slides in your show.</ahelp>
<ahelp hid=".">Skifter til en af flere mastervisninger, hvor du kan tilføje elementer, som du have på alle dias i din præsentation.</ahelp>
10 months ago
<variable id="bldpra"><ahelp hid=".">Starts your slide show.</ahelp></variable>
<variable id="bldpra"><ahelp hid=".">Starter din præsentation.</ahelp></variable>
10 months ago
Last <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">Slide</caseinline><defaultinline>Page</defaultinline></switchinline>
Sidste <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">dias</caseinline><defaultinline>side</defaultinline></switchinline>
10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,010 9,177 85,295
Translated 97% 988 8,990 81,811
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 7 13 285

Last activity

Last change June 28, 2020, 1:44 p.m.
Last author SteenRønnow

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity