Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Source code repository https://github.com/LibreOffice/translations-weblate
Repository branch master
Last remote commit update translations for master ui 3a898b8f03
Weblate authored 20 hours ago
Filemask */helpcontent2/source/text/shared/menu.po
Translation file da/helpcontent2/source/text/shared/menu.po
Opens the <emph>Set Image Background</emph> dialog to set the background image of the current <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">slide</caseinline><defaultinline>page</defaultinline></switchinline>. Select image file and press Open.
Åbner dialogenn <emph>Angiv billedbaggrund</emph> for at vælge baggrundsbilledet til <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">det aktuelle dias</caseinline><defaultinline>den aktuelle side</defaultinline></switchinline>. Vælg billedfil og tryk på Åbn.
8 months ago
Choose <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><menuitem>Slide</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Page</menuitem></defaultinline></switchinline> - <menuitem>Set Background Image</menuitem>.
Vælg <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><menuitem>dias</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>side</menuitem></defaultinline></switchinline> - <menuitem>Angiv baggrundsbillede</menuitem>.
8 months ago
<variable id="setimagebackground"><ahelp hid=".uno:SelectBackground">Set the image background of the <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">slide</caseinline><defaultinline>page</defaultinline></switchinline>.</ahelp></variable>
<variable id="setimagebackground"><ahelp hid=".uno:SelectBackground">Angiv baggrundsbillede til<switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">dias</caseinline><defaultinline>side</defaultinline></switchinline>.</ahelp></variable>
8 months ago
<link href="text/shared/menu/set_image_background.xhp" name="setbackgroundimage">Set Background Image</link>
<link href="text/shared/menu/set_image_background.xhp" name="setbackgroundimage">Angiv baggrundsbillede</link>
8 months ago
<bookmark_value>page;set background image</bookmark_value><bookmark_value>slide;set background image</bookmark_value><bookmark_value>page background image;set</bookmark_value><bookmark_value>slide background image;set</bookmark_value>
<bookmark_value>side; angiv baggrundsbillede</bookmark_value><bookmark_value>dias;angiv baggrundsbillede</bookmark_value><bookmark_value>sidebaggrundsbillede;angiv</bookmark_value><bookmark_value>diasbaggrundsbillede;angiv</bookmark_value>
8 months ago
Set Image Background
Angiv baggrundsbillede
8 months ago
Depending on the file format chosen, a dialog appears to set the image format properties.
Afhængigt af det valgte filformat, vises et dialog felt til angivelse af billedformatets egenskaber.
8 months ago
Opens the <emph>Export Image</emph> dialog to save the background image of the current <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">slide</caseinline><defaultinline>page</defaultinline></switchinline>. Select the image file format in the Filter box, enter a file name for the image and click <emph>Save</emph>.
Åbner dialogen <emph>Eksporter billede</emph> for at gemme baggrundsbilledet fra <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">det aktuelle dias</caseinline><defaultinline>den aktuelle side</defaultinline></switchinline>. Vælg billedfilformatet i feltet Filter, skriv et navn på billedet og klik på <emph>Gem</emph>.
8 months ago
Choose <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><menuitem>Slide</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Page</menuitem></defaultinline></switchinline> - <menuitem>Save Background Image</menuitem>.
Vælg <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><menuitem>dias</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>side</menuitem></defaultinline></switchinline> - <menuitem>Gem baggrundsbillede</menuitem>.
8 months ago
<variable id="variable name"><ahelp hid=".uno:SaveBackground">Saves the background image of the current <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">slide</caseinline><defaultinline>page</defaultinline></switchinline>.</ahelp></variable>
<variable id="variable name"><ahelp hid=".uno:SaveBackground">Gemmer baggrundsbilledet fra<switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">det aktuelle dias</caseinline><defaultinline>den aktuelle side</defaultinline></switchinline>.</ahelp></variable>
8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 29 278 3,411
Translated 51% 15 126 1,061
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity