Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Source code repository https://github.com/LibreOffice/translations-weblate
Repository branch master
Last remote commit update translations for master ui ac75b23dae
Weblate authored 5 hours ago
Filemask */helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po
Translation file da/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po
For example, click the arrow next to the <emph>Callouts</emph> icon<image id="img_id3154508" src="cmd/sc_calloutshapes.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3154508">Icon</alt></image> to open the Callouts toolbar.
Klik for eksempel på pilen ved siden af ikonet <emph>Forklaring</emph> <image id="img_id3154508" src="cmd/sc_calloutshapes.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3154508">Ikon</alt><alt id="alt_id3154508"> for at åbne værktøjslinjen Forklaringer.
10 months ago

OK, det er klart, at disse figurer undertiden bruges til 'Forklaringer', men er det ikke mere relevant at kalde dem 'Talebobler'? Det er i hvert fald det, jeg tænker ved synet af dem. -- 'Udråb' eller lignende ville også være en forbedring.

10 months ago
Click the <emph>Text</emph> icon<image id="img_id3156450" src="cmd/sc_text.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3156450">Icon</alt></image> and move the mouse pointer to where you want to enter the text box.
Klik på ikonet <emph>Tekst</emph> <image id="img_id3156450" src="cmd/sc_text.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3156450">Icon</alt></image> og flyt musemarkøren til det sted, du vil have tekstfeltet.
10 months ago
<bookmark_value>text box</bookmark_value><bookmark_value>inserting;text box</bookmark_value><bookmark_value>copying;text from other documents</bookmark_value><bookmark_value>pasting;text from other documents</bookmark_value><bookmark_value>legends; drawings</bookmark_value>
<bookmark_value>tekstfelt</bookmark_value><bookmark_value>indsætte;tekstfelt</bookmark_value><bookmark_value>kopiere;tekst fra andre dokumenter</bookmark_value><bookmark_value>indsætte;tekst fra andre dokumenter</bookmark_value><bookmark_value>tegnforklaring; tegninger</bookmark_value>
10 months ago
You can lock a layer to protect its contents, or hide a layer and its contents from view or from printing. When you add a new layer to a page, the layer is added to all of the pages in your document. However, when you add an object to a layer, it is only added to the current page. If you want the object to appear on all of the pages, add the object to the master page (<menuitem>View - Master</menuitem>).
Du kan låse et lag for at beskytte dets indhold eller skjule laget og dets indhold for visning eller udskrivning. Når du tilføjer et nyt lag på en side, tilføjes laget på alle sider i dit dokument. Hvis du imidlertid tilføjer et objekt på et lag, tilføjes det kun på den aktuelle side. Hvis du vil have objektet på alle sider, tilføjer du objektet til mastersiden (<menuitem>Vis - Master</menuitem>).
10 months ago
The <emph>Dimension Lines</emph> layer is where you draw, for example, the dimension lines. By switching the layer to show or hide, you can easily switch these lines on and off.
Laget <emph>Målelinjer</emph> er stedet, hvor du for eksempel tegne dine målelinjer. Ved at skifte mellem Vis lag og Skjul lag kan du let slå disse linjer til og fra.
10 months ago
The <emph>Controls</emph> layer can be used for buttons that have been assigned an action, but that should not be printed. Set the layer's properties to not printable. Objects on the <emph>Controls</emph> layer are always in front of objects on other layers.
Laget <emph>Kontrolelementer</emph> kan bruges til knapper, der er tilknyttet en handling, men ikke skal udskrives. Sæt lagets egenskaber til Kan ikke udskrives. Objekter på laget <emph>Kontrolelementer</emph> er altid foran objekter på andre lag.
10 months ago
The <emph>Layout</emph> layer is the default workspace. The <emph>Layout</emph> layer determines the location of title, text, and object placeholders on your page.
<emph>Layout</emph>-lager er standard-arbejdsområdet. <emph>Layout</emph>-laget bestemmer placeringen af titel, tekst og pladsholdere for objekter på din side.
10 months ago
You cannot delete or rename the default layers. You can add your own layers by <item type="menuitem">Insert - Layer</item>.
Du kan ikke slette eller omdøbe standardlagene. Du kan tilføje dine egen lag med <item type="menuitem">Indsæt - Lag</item>.
10 months ago
Dimension Lines
Målelinjer
10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 335 3,958 32,160
Translated 81% 272 3,252 26,484
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 1 61 342

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity