Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Source code repository https://github.com/LibreOffice/translations-weblate
Repository branch master
Last remote commit update translations for master ui ac75b23dae
Weblate authored 13 hours ago
Filemask */helpcontent2/source/text/scalc/guide.po
Translation file cs/helpcontent2/source/text/scalc/guide.po
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/scalc/guideCzech

Committed changes a year ago
When referencing a sheet with name containing spaces, use single quotes around the name: <item type="literal">='Sheet with spaces in name'.A1</item>
Pokud se odkazujete na list jehož název obsahuje mezery, použijte jednoduché uvozovky před a za názvem llistu: <item type="literal">='List s mezerami ve jméně'.A1</item>
a year ago
Open a new, empty spreadsheet. By default, it has only a single sheet named Sheet1. Add a second sheet clicking on <emph>+</emph> button to the left of the sheet tab in the bottom (it will be named Sheet2 by default).
Otevřete nový prázdný sešit. Ve výchozím nastavení má pouze jeden list nazvaný List1. Přidejte druhý list kliknutím na tlačítko <emph>+</emph>, které je vlevo od seznamu listů na spodní liště (ve výchozím nastavení bude list pojmenován List2).
a year ago
<link href="text/scalc/01/05110000.xhp" name="Format - AutoFormat">Format - AutoFormat Styles</link>
<link href="text/scalc/01/05110000.xhp" name="Format - AutoFormat">Formát -Styly automatického formátu</link>
a year ago
<link href="text/scalc/01/05110000.xhp" name="Format - AutoFormat">Format - AutoFormat Styles</link>
<link href="text/scalc/01/05110000.xhp" name="Format - AutoFormat">Formát -Styly automatického formátu/link>
a year ago
Choose <item type="menuitem">Format - AutoFormat Styles</item>.
Zvolte <item type="menuitem">Formát - Styly automatického formátu</item>.
a year ago
Choose <item type="menuitem">Edit - Select All</item> or select the formatted range.
Zvolte <item type="menuitem">Úpravy - Vybrat vše</item> nebo vyberte zformátovanou oblast.
a year ago
Format a sheet or range.
Formátovat list nebo oblast.
a year ago
You can define a new AutoFormat that is available to all spreadsheets and ranges.
Můžete vytvořit nový automatický formát, který bude dostupný pro všechny sešity a oblasti.
a year ago
To Define an AutoFormat for Spreadsheets or Ranges
Definování automatického formátu pro sešity
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,475 23,418 187,297
Translated 98% 1,458 23,018 184,165
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 8 37 895

Last activity

Last change Dec. 7, 2019, 7:33 a.m.
Last author raal

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity