Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
auxiliary Fix this component to clear its alerts. This translation is locked. MPL-2.0 99% 1 5 1
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 64% 56 555 3
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 12% 331 3,944
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 98% 4 46
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 97% 1 19
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 98% 3 48
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 99% 2 13 3
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 95% 5 42 2
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 96% 6 298 21
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 97% 3 10
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 98% 17 400 8
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 16
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 2
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 84% 21 69
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 64% 6 43
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 26% 38 220
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 17
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 81% 63 706
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 2
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 89% 168 2,095 27
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 91% 475 6,666 24
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 92% 163 4,947 20
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 47
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 91% 16 279 2
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 8
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 98% 27 460 11
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 86% 400 3,302 36
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 83% 15 59
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 72% 8 112
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 97% 42 795 33
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 95% 7 46
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 97% 23 225 2
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 4
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 13
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 93% 48 930 7
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 84% 236 2,722 30
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 98% 6 126 3
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 5
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 99% 14 337 24
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 98% 5 68 5
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 98% 5 103 51
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 98% 42 787 18
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 99% 1 58 1
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/scalc/guideCzech

Committed changes a year ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/simpress/02Czech

Committed changes a year ago
When referencing a sheet with name containing spaces, use single quotes around the name: <item type="literal">='Sheet with spaces in name'.A1</item>
Pokud se odkazujete na list jehož název obsahuje mezery, použijte jednoduché uvozovky před a za názvem llistu: <item type="literal">='List s mezerami ve jméně'.A1</item>
a year ago
Open a new, empty spreadsheet. By default, it has only a single sheet named Sheet1. Add a second sheet clicking on <emph>+</emph> button to the left of the sheet tab in the bottom (it will be named Sheet2 by default).
Otevřete nový prázdný sešit. Ve výchozím nastavení má pouze jeden list nazvaný List1. Přidejte druhý list kliknutím na tlačítko <emph>+</emph>, které je vlevo od seznamu listů na spodní liště (ve výchozím nastavení bude list pojmenován List2).
a year ago
<link href="text/scalc/01/05110000.xhp" name="Format - AutoFormat">Format - AutoFormat Styles</link>
<link href="text/scalc/01/05110000.xhp" name="Format - AutoFormat">Formát -Styly automatického formátu</link>
a year ago
<link href="text/scalc/01/05110000.xhp" name="Format - AutoFormat">Format - AutoFormat Styles</link>
<link href="text/scalc/01/05110000.xhp" name="Format - AutoFormat">Formát -Styly automatického formátu/link>
a year ago
Choose <item type="menuitem">Format - AutoFormat Styles</item>.
Zvolte <item type="menuitem">Formát - Styly automatického formátu</item>.
a year ago
Choose <item type="menuitem">Edit - Select All</item> or select the formatted range.
Zvolte <item type="menuitem">Úpravy - Vybrat vše</item> nebo vyberte zformátovanou oblast.
a year ago
Format a sheet or range.
Formátovat list nebo oblast.
a year ago
You can define a new AutoFormat that is available to all spreadsheets and ranges.
Můžete vytvořit nový automatický formát, který bude dostupný pro všechny sešity a oblasti.
a year ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity