Source Translation Glossary
Advanced Avanceret LibreOffice Help - master
artefact billedforvrængning LibreOffice Help - master
backtrace of the entire stack hele stakkens sammenbrudsinformation LibreOffice Help - master
by huge amounts med enorme mængder LibreOffice Help - master
Certificate Path Certifikat-sti LibreOffice Help - master
Cross-document links Hyperlinks på tværs af dokumenter LibreOffice Help - master
Customize Tilpas LibreOffice Help - master
debugging purposes fejlfindingsformål LibreOffice Help - master
Design Mode Design-tilstand LibreOffice Help - master
Dialog Image Billede af dialogen LibreOffice Help - master
down-size reducer LibreOffice Help - master
drawing objects tegnede objekter LibreOffice Help - master
enhanced debugger forbedret fejlretter LibreOffice Help - master
error correction values fejlkorrektionsværdier LibreOffice Help - master
extended tip udvidet tip LibreOffice Help - master
Form Formular LibreOffice Help - master
image resolution billedopløsning LibreOffice Help - master
JPEG compression JPEG-kompression LibreOffice Help - master
Languages Sprog LibreOffice Help - master
Language Settings Sprogindstillinger LibreOffice Help - master
long term preservation langtidsbevarelse LibreOffice Help - master
Navigator Navigator LibreOffice Help - master
Navigator (the) Navigatoren LibreOffice Help - master
non breaking space blødt mellemrum LibreOffice Help - master
number of pixels per inch antal pixler pr. tomme LibreOffice Help - master
Options Indstillinger LibreOffice Help - master
overrides tilsidesætter LibreOffice Help - master
Preferences Indstillinger LibreOffice Help - master
%PRODUCTNAME %PRODUCTNAME LibreOffice Help - master
QR Code QR-kode LibreOffice Help - master
QR Code Generation (the) Genereringen af QR-kode LibreOffice Help - master
quality level kvalitetsniveau LibreOffice Help - master
Redact Masker LibreOffice Help - master
Redaction Maskering LibreOffice Help - master
reduce formindsk LibreOffice Help - master
scrollbar rulleliste LibreOffice Help - master
Security Sikkerhed LibreOffice Help - master
select marker (i dokumenter), vælg (i menuer) LibreOffice Help - master
Term Begreb LibreOffice Help - master
Toolbars Værktøjslinjer LibreOffice Help - master
Tools Funktioner LibreOffice Help - master
View Vis LibreOffice Help - master
Western Vestlige LibreOffice Help - master
User avatar SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help - masterDanish LibreOffice Help - master

blødt mellemrum
7 months ago
User avatar SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help - masterDanish LibreOffice Help - master

Tilpas
7 months ago
User avatar SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help - masterDanish LibreOffice Help - master

Indstillinger
7 months ago
User avatar SteenRønnow

Glossary updated

LibreOffice Help - masterDanish LibreOffice Help - master

hele stakkens sammenbrudsinformation
8 months ago
User avatar SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help - masterDanish LibreOffice Help - master

rulleliste
8 months ago
User avatar SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help - masterDanish LibreOffice Help - master

hele stakkens sammenbrudsinformation
8 months ago
User avatar SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help - masterDanish LibreOffice Help - master

forbedret fejlretter
8 months ago
User avatar SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help - masterDanish LibreOffice Help - master

fejlfindingsformål
8 months ago
User avatar SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help - masterDanish LibreOffice Help - master

Masker
8 months ago
User avatar SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help - masterDanish LibreOffice Help - master

Maskering
8 months ago
Browse all glossary changes