The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not update the repository. Could not merge the repository.
Context English Finnish
selectcertificatedialog|str_sign Sign Allekirjoita
digitalsignaturesdialog|sign Sign Document... Allekirjoita asiakirja...
digitalsignaturesdialog|signed Signed by Allekirjoittanut
digitalsignaturesdialog|type Signature type Allekirjoituksen tyyppi
STR_SIGNATURE_ALGO Signature Algorithm Allekirjoitusalgoritmi
STR_XMLSECDLG_SIGNING_FAILED An error occurred while adding the signature. Allekirjoitusta lisättäessä tapahtui virhe.
certdetails|value Value Arvo
STR_XMLSECDLG_QUERY_REALLYREMOVE Document signature cannot be restored, once removed.
Do you really want to remove selected signature?
Asiakirjan allekirjoitusta ei voi palauttaa poistamisen jälkeen.
Haluatko varmasti poistaa valitun allekirjoituksen?
securitytrustpage|label8 Document macros are always executed if they have been opened from one of the following locations. Asiakirjan makrot suoritetaan aina kun ne avataan yhdestä seuraavista sijainneista.
digitalsignaturesdialog|invalidft The signatures in this document are invalid Asiakirjassa olevat allekirjoitukset ovat epäkelpoja
digitalsignaturesdialog|validft The signatures in this document are valid Asiakirjassa olevat allekirjoitukset ovat kelvollisia
digitalsignaturesdialog|start_certmanager Start Certificate Manager... Avaa varmenteiden hallinta...
selectcertificatedialog|STR_KEY_ENCIPHERMENT Key encipherment Avaimen salakoodaus
selectcertificatedialog|STR_KEY_AGREEMENT Key Agreement Avainsopimus
selectcertificatedialog|STR_CRL_SIGN CRL signature verification CRL-luettelon allekirjoituksen tarkistus
securitylevelpage|vhigh _Very high.
Only macros from trusted file locations are allowed to run.
All other macros, regardless whether signed or not, are disabled.
Erittäin korkea.
Ainoastaan luotetuista tiedostosijainneista peräisin olevien makrojen suoritus sallitaan.
Kaikki muut makrot, allekirjoitetut ja allekirjoittamattomat, ovat poissa käytöstä.
certgeneral|privatekey You have a private key that corresponds to this certificate. Hallussasi on tätä varmennetta vastaava yksityinen avain.
securitytrustpage|to Issued to Haltija
selectcertificatedialog|issuedto Issued to Haltija
certgeneral|issued_to Issued to: Haltija: