The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not update the repository. Could not merge the repository.
Context English Finnish
securitytrustpage|addfile A_dd... Lisää...
STR_XMLSECDLG_QUERY_REMOVEDOCSIGNBEFORESIGN Adding or removing a macro signature will remove all document signatures.
Do you really want to continue?
Makro-allekirjoituksen lisääminen tai poistaminen poistaa kaikki asiakirjan allekirjoitukset.
Haluatko varmasti jatkaa?
STR_XMLSECDLG_SIGNING_FAILED An error occurred while adding the signature. Allekirjoitusta lisättäessä tapahtui virhe.
digitalsignaturesdialog|notvalidatedft Certificate could not be validated Varmennetta ei saatu tarkistettua
certgeneral|label1 Certificate Information Tietoja varmenteesta
selectcertificatedialog|STR_KEY_CERT_SIGN Certificate signature verification Varmenteen allekirjoituksen tarkistus
selectcertificatedialog|usage Certificate usage Varmenteen käyttö
STR_USE Certificate Use Varmenteen käyttö
certpage|label1 Certification path Varmennepolku
viewcertdialog|path Certification Path Varmennepolku
certpage|label2 Certification status Varmenteen tila
STR_XMLSECDLG_NO_CERT_MANAGER Could not find any certificate manager. Varmenteiden hallintaohjelmaa ei löytynyt.
STR_XMLSECDLG_NO_CERT_FOUND Could not find the certificate. Varmennetta ei löytynyt.
selectcertificatedialog|STR_CRL_SIGN CRL signature verification CRL-luettelon allekirjoituksen tarkistus
selectcertificatedialog|STR_DATA_ENCIPHERMENT Data encipherment Tiedon salakoodaus
digitalsignaturesdialog|date Date Päiväys
digitalsignaturesdialog|description Description Kuvaus
selectcertificatedialog|label2 Description: Kuvaus:
viewcertdialog|details Details Tiedot
digitalsignaturesdialog|issued Digital ID issued by Sähköisen ID:n myöntäjä