The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not update the repository. Could not merge the repository.
Context English Finnish
certdetails|field Field Kenttä
certdetails|value Value Arvo
certgeneral|hintnotrust This certificate is validated. Tämä varmenne on tarkistettu.
certgeneral|issued_by Issued by: Myöntäjä:
certgeneral|issued_to Issued to: Haltija:
certgeneral|label1 Certificate Information Tietoja varmenteesta
certgeneral|privatekey You have a private key that corresponds to this certificate. Hallussasi on tätä varmennetta vastaava yksityinen avain.
certgeneral|valid_from Valid from: Kelvollinen lähtien:
certgeneral|valid_to Valid to: Kelvollinen saakka:
certpage|certnotok The certificate could not be validated. Varmennetta ei saatu tarkistettua.
certpage|certok The certificate is OK. Varmenne on kelvollinen.
certpage|label1 Certification path Varmennepolku
certpage|label2 Certification status Varmenteen tila
certpage|viewcert View Certificate... Näytä varmenne...
digitalsignaturesdialog|adescompliant Use AdES-compliant signature when there is a choice Käytä AdES-yhteensopivaa allekirjoitusta, kun se on mahdollista
digitalsignaturesdialog|date Date Päiväys
digitalsignaturesdialog|description Description Kuvaus
digitalsignaturesdialog|DigitalSignaturesDialog Digital Signatures Sähköiset allekirjoitukset
digitalsignaturesdialog|dochint The following have signed the document content: Seuraavat ovat allekirjoittaneet asiakirjan sisällön:
digitalsignaturesdialog|invalidft The signatures in this document are invalid Asiakirjassa olevat allekirjoitukset ovat epäkelpoja