Context English Finnish
STR_CERTIFICATE_NOT_VALIDATED The certificate could not be validated. Varmennetta ei saatu tarkistettua.
STR_VERSION Version Versio
STR_SERIALNUM Serial Number Sarjanumero
STR_ISSUER Issuer Myöntäjä
STR_VALIDFROM Valid From Kelvollinen lähtien
STR_VALIDTO Valid to Kelvollinen saakka
STR_SUBJECT Subject Kohde
STR_SUBJECT_PUBKEY_ALGO Subject Algorithm Kohteen algoritmi
STR_SUBJECT_PUBKEY_VAL Public Key Julkinen avain
STR_SIGNATURE_ALGO Signature Algorithm Allekirjoitusalgoritmi
STR_USE Certificate Use Varmenteen käyttö
STR_THUMBPRINT_SHA1 Thumbprint SHA1 SHA1-sormenjälki
STR_THUMBPRINT_MD5 Thumbprint MD5 MD5-sormenjälki
STR_XMLSECDLG_OLD_ODF_FORMAT This document contains signatures in ODF 1.1 (OpenOffice.org 2.x) format. Signing documents in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION requires ODF 1.2 format version. Thus no signatures can be added or removed to this document.

Save document in ODF 1.2 format and add all desired signatures again.
Tämä asiakirja sisältää allekirjoituksia ODF 1.1 -muodossa (OpenOffice.org 2.x). %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION allekirjoittaa asiakirjoja vain ODF-muodon versiossa 1.2. Siksi allekirjoituksia ei voi lisätä tai poistaa tästä asiakirjasta.

Tallenna asiakirja ODF 1.2 -muodossa ja lisää haluamasi allekirjoitukset uudelleen.
STR_XMLSECDLG_QUERY_REMOVEDOCSIGNBEFORESIGN Adding or removing a macro signature will remove all document signatures.
Do you really want to continue?
Makro-allekirjoituksen lisääminen tai poistaminen poistaa kaikki asiakirjan allekirjoitukset.
Haluatko varmasti jatkaa?
STR_XMLSECDLG_QUERY_REALLYREMOVE Document signature cannot be restored, once removed.
Do you really want to remove selected signature?
Asiakirjan allekirjoitusta ei voi palauttaa poistamisen jälkeen.
Haluatko varmasti poistaa valitun allekirjoituksen?
STR_XMLSECDLG_SIGNING_FAILED An error occurred while adding the signature. Allekirjoitusta lisättäessä tapahtui virhe.
STR_XMLSECDLG_NO_CERT_MANAGER Could not find any certificate manager. Varmenteiden hallintaohjelmaa ei löytynyt.
STR_XMLSECDLG_NO_CERT_FOUND Could not find the certificate. Varmennetta ei löytynyt.
RID_XMLSECWB_NO_MOZILLA_PROFILE Digital signatures functionality could not be used, because no Mozilla user profile was found. Please check the Mozilla installation. Sähköisten allekirjoitusten käyttö ei onnistu, koska Mozilla-käyttäjäprofiilia ei löytynyt. Tarkista, että Mozilla on oikein asennettu.