Context English Slovenian
RID_COMMON_START_0 The directory '%1' could not be created.<BR>There may not be enough space left on your hard disk. Mape »%1« ni mogoče ustvariti.<BR>Morda na disku primanjkuje prostega prostora.
RID_COMMON_START_1 The text document could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Writer' is installed. Dokumenta z besedilom ni mogoče ustvariti.<BR>Preverite, ali je modul »PRODUCTNAME Writer« nameščen.
RID_COMMON_START_2 The spreadsheet could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Calc' is installed. Preglednice ni mogoče ustvariti.<BR>Preverite, ali je modul »PRODUCTNAME Calc« nameščen.
RID_COMMON_START_3 The presentation could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Impress' is installed. Predstavitve ni mogoče ustvariti.<BR>Preverite, ali je modul »PRODUCTNAME Impress« nameščen.
RID_COMMON_START_4 The drawing could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Draw' is installed. Risbe ni mogoče ustvariti.<BR>Preverite, ali je modul »PRODUCTNAME Draw« nameščen.
RID_COMMON_START_5 The formula could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Math' is installed. Formule ni mogoče ustvariti.<BR>Preverite, ali je modul »PRODUCTNAME Math« nameščen.
RID_COMMON_START_6 The files required could not be found.<BR>Please start the %PRODUCTNAME Setup and choose 'Repair'. Zahtevanih datotek ni mogoče najti.<BR>Zaženite namestitveni program za %PRODUCTNAME in izberite »Popravi«.
RID_COMMON_START_7 The file '<PATH>' already exists.<BR><BR>Would you like to overwrite the existing file? Datoteka »<PATH>« že obstaja.<BR><BR>Ali želite prepisati obstoječo datoteko?
RID_COMMON_START_8 Yes Da
RID_COMMON_START_9 Yes to All Da za vse
RID_COMMON_START_10 No Ne
RID_COMMON_START_11 Cancel Prekliči
RID_COMMON_START_12 ~Finish ~Dokončaj
RID_COMMON_START_13 < ~Back < N~azaj
RID_COMMON_START_14 ~Next > ~Naprej >
RID_COMMON_START_15 ~Help ~Pomoč
RID_COMMON_START_16 Steps Koraki
RID_COMMON_START_17 Close Zapri
RID_COMMON_START_18 OK V redu
RID_COMMON_START_19 The file already exists. Do you want to overwrite it? Datoteka že obstaja. Jo želite prepisati?