The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository. Could not update the repository.
Context English Finnish
RID_UUI_ERRHDL The operation on $(ARG1) was started with an invalid parameter. Toiminto kohteelle $(ARG1) käynnistettiin virheellisellä parametrilla.
RID_UUI_ERRHDL The operation cannot be performed because $(ARG1) contains wildcards. Toimintoa ei voi suorittaa, koska $(ARG1) sisältää yleismerkkejä.
RID_UUI_ERRHDL Error during shared access to $(ARG1). Virhe jaetussa yhteydessä kohteelle $(ARG1).
RID_UUI_ERRHDL $(ARG1) contains misplaced characters. $(ARG1) sisältää väärin sijoitettuja merkkejä.
RID_UUI_ERRHDL The name $(ARG1) contains too many characters. Nimessä $(ARG1) on liian monta merkkiä.
RID_UUI_ERRHDL $(ARG1) does not exist. Kohdetta $(ARG1) ei ole olemassa.
RID_UUI_ERRHDL The path $(ARG1) does not exist. Polkua $(ARG1) ei ole olemassa.
RID_UUI_ERRHDL The operation on $(ARG1) is not supported on this operating system. Tämä käyttöjärjestelmä ei tue toimintoa kohteelle $(ARG1).
RID_UUI_ERRHDL $(ARG1) is not a directory. $(ARG1) ei ole kansio.
RID_UUI_ERRHDL $(ARG1) is not a file. $(ARG1) ei ole tiedosto.
RID_UUI_ERRHDL There is no space left on device $(ARG1). Laitteella $(ARG1) ei ole enää tallennustilaa.
RID_UUI_ERRHDL The operation on $(ARG1) cannot be performed because too many files are already open. Toimintoa kohteelle $(ARG1) ei voi suorittaa, koska liian monta tiedostoa on jo auki.
RID_UUI_ERRHDL The operation on $(ARG1) cannot be performed because there is no more memory available. Toimintoa kohteelle $(ARG1) ei voi suorittaa, koska muistia ei ole enää käytettävissä.
RID_UUI_ERRHDL The operation on $(ARG1) cannot continue because more data is pending. Toiminto kohteelle $(ARG1) ei voi jatkua, koska lisää tietoja odottaa.
RID_UUI_ERRHDL $(ARG1) cannot be copied into itself. Kohdetta $(ARG1) ei voi kopioida itseensä.
RID_UUI_ERRHDL Unknown input/output error while accessing $(ARG1). Tuntematon I/O-virhe käytettäessä kohdetta $(ARG1).
RID_UUI_ERRHDL $(ARG1) is write protected. $(ARG1) on kirjoitussuojattu.
RID_UUI_ERRHDL $(ARG1) is not in the correct format. $(ARG1) ei ole oikeaa muotoa.
RID_UUI_ERRHDL The version of $(ARG1) is not correct. Kohteen $(ARG1) versio on väärä.
RID_UUI_ERRHDL Drive $(ARG1) does not exist. Asemaa $(ARG1) ei ole olemassa.