Context English Finnish
RID_UUI_ERRHDL The operation executed on $(ARG1) was aborted. Kohteelle $(ARG1) suoritettu toiminto keskeytettiin.
RID_UUI_ERRHDL Access to $(ARG1) was denied. Pääsy kohteeseen $(ARG1) kiellettiin.
RID_UUI_ERRHDL $(ARG1) already exists. $(ARG1) on jo olemassa.
RID_UUI_ERRHDL Target already exists. Kohde on jo olemassa.
RID_UUI_ERRHDL You are about to save/export a password protected basic library containing module(s)
$(ARG1)
which are too large to store in binary format. If you wish users that don't have access to the library password to be able to run macros in those module(s) you must split those modules into a number of smaller modules. Do you wish to continue to save/export this library?
Olet tallentamassa tai viemässä salasanalla suojattua Basic-kirjastoa, jonka sisältämät moduulit
$(ARG1)
ovat liian suuria binäärimuotoon tallennettaviksi. Jos haluat käyttäjien, joilla ei ole tarvittavaa salasanaa pystyvän suorittamaan moduuleissa olevia makroja, täytyy moduulit jakaa pienempiin moduuleihin. Haluatko jatkaa tämän kirjaston tallentamista tai viemistä?
RID_UUI_ERRHDL Beware!

You are about to load a very unusual sort of file ($(ARG2)) from the URL:

$(ARG1)

Are you certain that this file is a legacy document created many years ago?
Huomio!

Olet aikeissa ladata erittäin epätavallisen tiedoston ($(ARG2)) osoitteesta:

$(ARG1)

Oletko varma, että tämä on vuosia sitten luotu vanhentunut asiakirja?
RID_UUI_ERRHDL The data from $(ARG1) has an incorrect checksum. Kohteen $(ARG1) tiedoilla on virheellinen tarkistussumma.
RID_UUI_ERRHDL The object $(ARG1) cannot be created in directory $(ARG2). Kohdetta $(ARG1) ei voi luoda kansioon $(ARG2).
RID_UUI_ERRHDL Data of $(ARG1) could not be read. Kohteen $(ARG1) tietoja ei voi lukea.
RID_UUI_ERRHDL The seek operation on $(ARG1) could not be performed. Hakutoimintoa kohteelle $(ARG1) ei voitu suorittaa.
RID_UUI_ERRHDL The tell operation on $(ARG1) could not be performed. Vastaustoimintoa kohteelle $(ARG1) ei voitu suorittaa.
RID_UUI_ERRHDL Data for $(ARG1) could not be written. Kohteen $(ARG1) tietoja ei voitu kirjoittaa.
RID_UUI_ERRHDL Action impossible: $(ARG1) is the current directory. Toiminto mahdoton: $(ARG1) on nykyinen kansio.
RID_UUI_ERRHDL $(ARG1) is not ready. $(ARG1) ei ole valmis.
RID_UUI_ERRHDL Action impossible: $(ARG1) and $(ARG2) are different devices (drives). Toiminto mahdoton: $(ARG1) ja $(ARG2) ovat eri laitteita (asemia).
RID_UUI_ERRHDL General input/output error while accessing $(ARG1). Yleinen I/O-virhe käytettäessä kohdetta $(ARG1).
RID_UUI_ERRHDL An attempt was made to access $(ARG1) in an invalid way. Kohdetta $(ARG1) yritettiin käyttää väärin.
RID_UUI_ERRHDL $(ARG1) contains invalid characters. $(ARG1) sisältää virheellisiä merkkejä.
RID_UUI_ERRHDL The device (drive) $(ARG1) is invalid. Laite (levyasema) $(ARG1) on virheellinen.
RID_UUI_ERRHDL The data from $(ARG1) has an invalid length. Kohteen $(ARG1) tiedot ovat väärän mittaiset.