Context English Gaelic
RID_STR_SP_VIEW_OR_EDIT_TITLE Open Document Fosgail sgrìobhainn
RID_STR_SP_VIEW_OR_EDIT_MESSAGE You are opening document

%DOCNAME

Do you want to open it to view or to edit?
Tha thu a’ fosgladh na sgrìobhainne

%DOCNAME

A bheil thu airson fhosgladh gus a dheasachadh no airson coimhead air?
RID_STR_SP_VIEW_OR_EDIT_VIEW View Airson coimhead air
RID_STR_SP_VIEW_OR_EDIT_EDIT Edit Airson a dheasachadh
RID_STR_SP_VIEW_OR_EDIT_CANCEL Cancel Sguir dheth