Context English Czech
macinstall.ulf
OKLabel
LngText.text
OK OK
macinstall.ulf
InstallLabel
LngText.text
Install Instalovat
macinstall.ulf
AbortLabel
LngText.text
Abort Přerušit
macinstall.ulf
IntroText1
LngText.text
Welcome to the [FULLPRODUCTNAME] Installation Wizard Vítá vás průvodce instalací [FULLPRODUCTNAME]
macinstall.ulf
IntroText2
LngText.text
This installation will update your installed versions of [PRODUCTNAME] Tato instalace aktualizuje již instalovanou verzi [PRODUCTNAME]
macinstall.ulf
IntroText3
LngText.text
This might take a moment. Operace může trvat trochu déle.
macinstall.ulf
ChooseMyOwnText
LngText.text
Not listed (choose location in an extra step) Nevypsáno (umístění zvolte v dalším kroku)
macinstall.ulf
ListPromptText
LngText.text
Choose [PRODUCTNAME] [PRODUCTVERSION] installation for which you want to install the [FULLPRODUCTNAME] Zvolte instalaci [PRODUCTNAME] [PRODUCTVERSION], pro kterou chcete instalovat [FULLPRODUCTNAME]
macinstall.ulf
ChooseManualText
LngText.text
Point the dialog to your [PRODUCTNAME] [PRODUCTVERSION] installation. V dialogovém okně vyberte instalaci [PRODUCTNAME] [PRODUCTVERSION].
macinstall.ulf
ListOKLabelText
LngText.text
Install Instalovat
macinstall.ulf
ListCancelLabel
LngText.text
Abort Přerušit
macinstall.ulf
AppInvalidText1
LngText.text
This is not a valid [PRODUCTNAME] [PRODUCTVERSION] installation. Toto není platná instalace [PRODUCTNAME] [PRODUCTVERSION].
macinstall.ulf
AppInvalidText2
LngText.text
Run the installer again and choose a valid [PRODUCTNAME] [PRODUCTVERSION] installation Spusťte instalátor znovu a zvolte platnou instalaci [PRODUCTNAME] [PRODUCTVERSION].
macinstall.ulf
StartInstallText1
LngText.text
Click Install to start the installation Instalaci spustíte kliknutím na tlačítko Instalovat.
macinstall.ulf
StartInstallText2
LngText.text
Installation might take a minute... Instalace může trvat trochu déle...
macinstall.ulf
IdentifyQText
LngText.text
Installation failed; most likely your account does not have the necessary privileges. Instalace selhala; pravděpodobně nemáte dostatečná oprávnění.
macinstall.ulf
IdentifyQText2
LngText.text
Do you want to identify as administrator and try again? Chcete se přihlásit jako administrátor a zkusit instalaci znovu?
macinstall.ulf
IdentifyYES
LngText.text
Yes, identify Ano, zadat heslo
macinstall.ulf
IdentifyNO
LngText.text
No, abort installation Ne, přerušit instalaci
macinstall.ulf
InstallFailedText
LngText.text
Installation failed. Instalace selhala.