Context English Finnish
RID_SOLVER_COMPONENT %PRODUCTNAME Linear Solver %PRODUCTNAME lineaarinen ratkaisija
RID_COINMP_SOLVER_COMPONENT %PRODUCTNAME CoinMP Linear Solver %PRODUCTNAME CoinMP lineaarinen ratkaisija
RID_SWARM_SOLVER_COMPONENT %PRODUCTNAME Swarm Non-Linear Solver (experimental) %PRODUCTNAME parvipohjainen epälineaarinen optimointi (kokeellinen)
RID_PROPERTY_NONNEGATIVE Assume variables as non-negative Ei-negatiiviset muuttujat
RID_PROPERTY_INTEGER Assume variables as integer Kokonaislukumuuttujat
RID_PROPERTY_TIMEOUT Solving time limit (seconds) Ratkaisun aikaraja (sekuntia)
RID_PROPERTY_EPSILONLEVEL Epsilon level (0-3) Epsilon-taso (0-3)
RID_PROPERTY_LIMITBBDEPTH Limit branch-and-bound depth Rajoita hakupuumenetelmän syvyyttä
RID_PROPERTY_ALGORITHM Swarm algorithm (0 - Differential Evolution, 1 - Particle Swarm Optimization) Parvialgoritmi (0 - differentiaalinen evoluutio, 1 - hiukkasparvioptiominti)
RID_ERROR_NONLINEAR The model is not linear. Malli ei ole lineaarinen.
RID_ERROR_EPSILONLEVEL The epsilon level is invalid. Virheellinen epsilon-taso.
RID_ERROR_INFEASIBLE The model is infeasible. Check limiting conditions. Malli on ratkeamaton. Tarkista rajoitteet.
RID_ERROR_UNBOUNDED The model is unbounded. Malli on rajoittamaton.
RID_ERROR_TIMEOUT The time limit was reached. Aikaraja saavutettiin.