Context English Slovenian
description.xml
dispname
description.text
Solver for Nonlinear Programming Reševalec za nelinearno programiranje
description.xml
extdesc
description.text
This extension integrates into Calc and offers new Solver engines to use for optimizing nonlinear programming models.
Ta razširitev se vgradi v Calc in reševalcu doda nove mehanizme za optimizacijo nelinearnih programskih modelov.