Context English Dutch
description.xml
dispname
description.text
Solver for Nonlinear Programming Oplosser voor Niet-lineair Programmeren
description.xml
extdesc
description.text
This extension integrates into Calc and offers new Solver engines to use for optimizing nonlinear programming models.
Deze extensie wordt geïntegreerd in Calc en biedt nieuwe oplossingsmethoden die gebruikt kunnen worden voor het optimaliseren van niet-lineaire programmeermodellen.