Context English Norwegian Bokmål
description.xml
dispname
description.text
Solver for Nonlinear Programming Løser for ikke-lineær programmering
description.xml
extdesc
description.text
This extension integrates into Calc and offers new Solver engines to use for optimizing nonlinear programming models.
Denne utvidelsen blir en del av Calc, og tilbyr nye metoder for løsing til bruk i optimering av ikke-lineære programmeringsmodeller.