Context English Galician
description.xml
dispname
description.text
Solver for Nonlinear Programming Solver para programación non linear
description.xml
extdesc
description.text
This extension integrates into Calc and offers new Solver engines to use for optimizing nonlinear programming models.
Esta extensión intégrase dentro do Calc e ofrece un novo motor Solver para optimización de modelos de programación non linear.