Context English Asturian
description.xml
dispname
description.text
Solver for Nonlinear Programming Resolvedor pa programación non llinial
description.xml
extdesc
description.text
This extension integrates into Calc and offers new Solver engines to use for optimizing nonlinear programming models.
Esta estensión s'integra con Calc y ufre un nuevu motor Resolvedor pa optimizar modelos de programación non llinial.