Context English Finnish
Options.xhp
tit
help.text
Options Asetukset
Options.xhp
bm_id0503200917110375_scalc
help.text
<bookmark_value>Solver for Nonlinear Problems;Options</bookmark_value> <bookmark_value>Ei-lineaarisen yhtälöryhmien ratkaisin;Asetukset</bookmark_value>
Options.xhp
hd_id0503200917103593
help.text
General Options Yleisasetukset
Options.xhp
par_id0503200917103780
help.text
Size of Swarm Parven koko
Options.xhp
par_id0503200917103723
help.text
… defines the number of individuals to participate in the learning process. Each individual finds its own solutions and contributes to the overall knowledge. ... määrittelee oppimisprosessiin osallistuvien yksilöiden lukumäärän. Jokainen yksilö etsii oman ratkaisunsa ja osallistuu siten kokonaisratkaisun muodostamiseen.
Options.xhp
par_id0503200917103771
help.text
Learning Cycles Oppimissyklit
Options.xhp
par_id0503200917103720
help.text
… defines the number of iterations, the algorithm should take. In each iteration, all individuals make a guess on the best solution and share their knowledge. ... määrittelee algoritmin iteraatioiden määrän. Jokaisessa iteraatiossa yksilöt esittävät arvauksen parhaasta ratkaisusta ja jakavat tietonsa.
Options.xhp
par_id0503200917103732
help.text
Variable Bounds Guessing Arvaa muuttujien rajat
Options.xhp
par_id050320091710378
help.text
If enabled (default), the algorithm tries to find variable bounds by looking at the starting values. Jos valittu (oletus), algoritmi yrittää arvata muuttujien rajat lähtöarvojen perusteella.
Options.xhp
par_id0503200917103794
help.text
Variable Bounds Threshold Muuttujarajojen kynnysarvo
Options.xhp
par_id0503200917103710
help.text
When guessing variable bounds, this threshold specifies, how the initial values are shifted to build the bounds. For an example how these values are calculated, please refer to the Manual in the Wiki. Kun muuttujien rajoja arvataan, tämä kynnysarvo määrää, kuinka lähtöarvoista johdetaan muuttujien rajat. Esimerkki näiden arvojen laskennasta löytyy Wikissä olevasta ohjeesta.
Options.xhp
par_id0503200917103740
help.text
Use ACR Comparator Käytä ACR-vertailijaa
Options.xhp
par_id0503200917103766
help.text
If <emph>disabled</emph> (default), the BCH Comparator is used. It compares two individuals by first looking at their constraint violations and only if those are equal, it measures their current solution. Jos <emph>ei valittu</emph> (oletus), käytetään BCH-vertailijaa. Se vertailee yksilöitä ensisijaisesti sen mukaan, kuinka pahasti ne rikkovat rajoitteita. Vain jos rajoitteiden rikkomisessa ei ole eroa, vertaillaan ratkaisun hyvyyttä.
Options.xhp
par_id0503200917103744
help.text
If <emph>enabled</emph>, the ACR Comparator is used. It compares two individuals dependent on the current iteration and measures their goodness with knowledge about the libraries worst known solutions (in regard to their constraint violations). Jos <emph>valittu</emph>, käytetään ACR-vertailijaa. Se vertailee yksilöitä nykyisen iteraation pohjalta ja arvioi ratkaisujen hyvyyttä vertaamalla niitä kirjaston huonoimpiin tunnettuihin ratkaisuihin (rajoitteiden rikkoutumisen mukaan).
Options.xhp
par_id0503200917103792
help.text
Use Random Starting Point Käytä satunnaista aloituspistettä
Options.xhp
par_id0503200917103790
help.text
If <emph>enabled</emph>, the library is simply filled up with randomly chosen points. Jos <emph>valittu</emph>, kirjasto täytetään satunnaisilla aloituspisteillä.
Options.xhp
par_id0503200917103765
help.text
If <emph>disabled</emph>, the currently present values (as given by the user) are inserted in the library as reference point. Jos <emph>ei valittu</emph>, nykyisiä (käyttäjän antamia) arvoja käytetään kirjaston aloituspisteinä.
Options.xhp
par_id0504200917103794
help.text
Stagnation Limit Pysähtymisraja
Options.xhp
par_id050320091710377
help.text
If this number of individuals found solutions within a close range, the iteration is stopped and the best of these values is chosen as optimal. Jos näin monta yksilöä löysi ratkaisun pieneltä alueelta, iteraatio keskeytetään ja paras näistä ratkaisuista valitaan optimaaliseksi.
Options.xhp
par_id0503200917103762
help.text
Stagnation Tolerance Pysähtymisen sieto