The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository. Could not update the repository.
Context English Slovenian
STR_TOOLBAR_TITLE_ADDON Add-On %num% Dodatek %num%
STR_MENU_HEADFOOTALL All Vse
STR_CORRUPT_UICFG_SHARE An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to reinstall the application.
Pri nalaganju konfiguracijskih podatkov uporabniškega vmesnika je prišlo do napake. Program se bo zaustavil.
Poizkusite jo ponovno namestiti.
STR_CORRUPT_UICFG_USER An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to remove your user profile for the application.
Pri nalaganju konfiguracijskih podatkov uporabniškega vmesnika je prišlo do napake. Program se bo zaustavil.
Poizkusite odstraniti uporabniški profil programa.
STR_CORRUPT_UICFG_GENERAL An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to remove your user profile for the application first or try to reinstall the application.
Pri nalaganju konfiguracijskih podatkov uporabniškega vmesnika je prišlo do napake. Program se bo zaustavil.
Najprej poizkusite odstraniti uporabniški profil programa ali poizkusite program ponovno namestiti.
STR_CLEAR_RECENT_FILES Clear List Počisti seznam
STR_CLEAR_RECENT_FILES_HELP Clears the list with the most recently opened files. This action can not be undone. Ste prepričani, da želite počistiti seznam nedavno odprtih datotek? Tega dejanja ni mogoče razveljaviti.
STR_CLOSEDOC_ANDRETURN ~Close & Return to Z~apri in se vrni na
STR_TOOLBAR_CLOSE_TOOLBAR Close ~Toolbar Zapri ~orodno vrstico
STR_TOOLBAR_CUSTOMIZE_TOOLBAR ~Customize Toolbar... ~Prilagodi orodno vrstico ...
STR_TOOLBAR_DOCK_ALL_TOOLBARS Dock ~All Toolbars Zasidraj ~vse orodne vrstice
STR_TOOLBAR_DOCK_TOOLBAR ~Dock Toolbar ~Zasidraj orodno vrstico
STR_TOOLBAR_LOCK_TOOLBAR ~Lock Toolbar Position Z~akleni položaj orodne vrstice
STR_LANGSTATUS_MORE More... Dodatno ...
STR_LANGSTATUS_MULTIPLE_LANGUAGES Multiple Languages Večjezičnost
STR_NODOCUMENT No Documents Ni dokumentov
STR_LANGSTATUS_NONE None (Do not check spelling) Brez (ne preverjaj črkovanja)
STR_FULL_DISC_MSG %PRODUCTNAME could not save important internal information due to insufficient free disk space at the following location:
%PATH

You will not be able to continue working with %PRODUCTNAME without allocating more free disk space at that location.

Press the 'Retry' button after you have allocated more free disk space to retry saving the data.

%PRODUCTNAME ne uspe shraniti pomembnih notranjih informacij zaradi pomanjkanja prostora na disku na sledečem mestu:
%PATH

Če na navedenem mestu ne sprostite prostora, z delom v %PRODUCTNAME ne boste mogli nadaljevati.

Za ponovni poskus shranjevanja podatkov sprostite prostor na disku in pritisnite gumb »Ponovi«.

STR_REMOTE_TITLE (Remote) (oddaljeno)
STR_RESTORE_TOOLBARS ~Reset Pon~astavi