The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository. Could not update the repository.
Context English Slovenian
STR_CLEAR_RECENT_FILES Clear List Počisti seznam
STR_CLEAR_RECENT_FILES_HELP Clears the list with the most recently opened files. This action can not be undone. Ste prepričani, da želite počistiti seznam nedavno odprtih datotek? Tega dejanja ni mogoče razveljaviti.
STR_CLOSEDOC_ANDRETURN ~Close & Return to Z~apri in se vrni na
STR_CORRUPT_UICFG_GENERAL An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to remove your user profile for the application first or try to reinstall the application.
Pri nalaganju konfiguracijskih podatkov uporabniškega vmesnika je prišlo do napake. Program se bo zaustavil.
Najprej poizkusite odstraniti uporabniški profil programa ali poizkusite program ponovno namestiti.
STR_CORRUPT_UICFG_SHARE An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to reinstall the application.
Pri nalaganju konfiguracijskih podatkov uporabniškega vmesnika je prišlo do napake. Program se bo zaustavil.
Poizkusite jo ponovno namestiti.
STR_CORRUPT_UICFG_USER An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to remove your user profile for the application.
Pri nalaganju konfiguracijskih podatkov uporabniškega vmesnika je prišlo do napake. Program se bo zaustavil.
Poizkusite odstraniti uporabniški profil programa.
STR_FULL_DISC_MSG %PRODUCTNAME could not save important internal information due to insufficient free disk space at the following location:
%PATH

You will not be able to continue working with %PRODUCTNAME without allocating more free disk space at that location.

Press the 'Retry' button after you have allocated more free disk space to retry saving the data.

%PRODUCTNAME ne uspe shraniti pomembnih notranjih informacij zaradi pomanjkanja prostora na disku na sledečem mestu:
%PATH

Če na navedenem mestu ne sprostite prostora, z delom v %PRODUCTNAME ne boste mogli nadaljevati.

Za ponovni poskus shranjevanja podatkov sprostite prostor na disku in pritisnite gumb »Ponovi«.

STR_FULL_DISC_RETRY_BUTTON Retry Poskusi znova
STR_LANGSTATUS_HINT Text Language. Right-click to set character or paragraph language Jezik besedila. Z desnim klikom določite jezik izbora ali odstavka.
STR_LANGSTATUS_MORE More... Dodatno ...
STR_LANGSTATUS_MULTIPLE_LANGUAGES Multiple Languages Večjezičnost
STR_LANGSTATUS_NONE None (Do not check spelling) Brez (ne preverjaj črkovanja)
STR_MENU_HEADFOOTALL All Vse
STR_NODOCUMENT No Documents Ni dokumentov
STR_REMOTE_TITLE (Remote) (oddaljeno)
STR_RESET_TO_DEFAULT_LANGUAGE Reset to Default Language Ponastavi na privzeti jezik
STR_RESTORE_TOOLBARS ~Reset Pon~astavi
STR_SAFEMODE_TITLE (Safe Mode) (varni način)
STR_SAVECOPYDOC Save Copy ~as... Shrani kopijo ~kot ...
STR_SET_LANGUAGE_FOR_PARAGRAPH Set Language for Paragraph Določi jezik odstavka