The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository. Could not update the repository.
Context English Slovenian
STR_MENU_HEADFOOTALL All Vse
STR_UPDATEDOC ~Update ~Posodobi
STR_CLOSEDOC_ANDRETURN ~Close & Return to Z~apri in se vrni na
STR_TOOLBAR_VISIBLE_BUTTONS Visible ~Buttons Vidni ~gumbi
STR_TOOLBAR_CUSTOMIZE_TOOLBAR ~Customize Toolbar... ~Prilagodi orodno vrstico ...
STR_TOOLBAR_DOCK_TOOLBAR ~Dock Toolbar ~Zasidraj orodno vrstico
STR_TOOLBAR_DOCK_ALL_TOOLBARS Dock ~All Toolbars Zasidraj ~vse orodne vrstice
STR_TOOLBAR_LOCK_TOOLBAR ~Lock Toolbar Position Z~akleni položaj orodne vrstice
STR_TOOLBAR_CLOSE_TOOLBAR Close ~Toolbar Zapri ~orodno vrstico
STR_SAVECOPYDOC Save Copy ~as... Shrani kopijo ~kot ...
STR_NODOCUMENT No Documents Ni dokumentov
STR_CLEAR_RECENT_FILES Clear List Počisti seznam
STR_CLEAR_RECENT_FILES_HELP Clears the list with the most recently opened files. This action can not be undone. Ste prepričani, da želite počistiti seznam nedavno odprtih datotek? Tega dejanja ni mogoče razveljaviti.
STR_REMOTE_TITLE (Remote) (oddaljeno)
STR_SAFEMODE_TITLE (Safe Mode) (varni način)
STR_TOOLBAR_TITLE_ADDON Add-On %num% Dodatek %num%
STR_FULL_DISC_RETRY_BUTTON Retry Poskusi znova
STR_FULL_DISC_MSG %PRODUCTNAME could not save important internal information due to insufficient free disk space at the following location:
%PATH

You will not be able to continue working with %PRODUCTNAME without allocating more free disk space at that location.

Press the 'Retry' button after you have allocated more free disk space to retry saving the data.

%PRODUCTNAME ne uspe shraniti pomembnih notranjih informacij zaradi pomanjkanja prostora na disku na sledečem mestu:
%PATH

Če na navedenem mestu ne sprostite prostora, z delom v %PRODUCTNAME ne boste mogli nadaljevati.

Za ponovni poskus shranjevanja podatkov sprostite prostor na disku in pritisnite gumb »Ponovi«.

STR_RESTORE_TOOLBARS ~Reset Pon~astavi
STR_CORRUPT_UICFG_SHARE An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to reinstall the application.
Pri nalaganju konfiguracijskih podatkov uporabniškega vmesnika je prišlo do napake. Program se bo zaustavil.
Poizkusite jo ponovno namestiti.