The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository. Could not update the repository.
Context English Gaelic
STR_TOOLBAR_TITLE_ADDON Add-On %num% Tuilleadan %num%
STR_MENU_HEADFOOTALL All A h-uile
STR_CORRUPT_UICFG_SHARE An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to reinstall the application.
Thachair mearachd rè luchdadh dàta rèiteachaidh airson eadar-aghaidh a' chleachdaiche. Thèid crìoch a chur air a' phrògram seo an-dràsta.
Feuch ris am prògram a stàladh a-rithist.
STR_CORRUPT_UICFG_USER An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to remove your user profile for the application.
Thachair mearachd rè luchdadh dàta rèiteachaidh airson eadar-aghaidh a' chleachdaiche. Thèid crìoch a chur air a' phrògram seo an-dràsta.
Feuch is thoir air falbh a' phròifil cleachdaiche às a' phrògram seo.
STR_CORRUPT_UICFG_GENERAL An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to remove your user profile for the application first or try to reinstall the application.
Thachair mearachd rè luchdadh dàta rèiteachaidh airson eadar-aghaidh a' chleachdaiche. Thèid crìoch a chur air a' phrògram seo an-dràsta.
Feuch is thoir air falbh a' phròifil cleachdaiche às a' phrògram seo an toiseach no feuch is stàlaich am prògram a-rithist.
STR_CLEAR_RECENT_FILES Clear List Falamhaich an liosta
STR_CLEAR_RECENT_FILES_HELP Clears the list with the most recently opened files. This action can not be undone. Falamhaich an liosta air a bheil na faidhlichean a chaidh fhosgladh o chionn ghoirid. Cha ghabh seo a neo-dhèanamh.
STR_CLOSEDOC_ANDRETURN ~Close & Return to ~Dùin ⁊ till a
STR_TOOLBAR_CLOSE_TOOLBAR Close ~Toolbar Dùin am ~bàr-inneal
STR_TOOLBAR_CUSTOMIZE_TOOLBAR ~Customize Toolbar... Gnàthai~ch am bàr-inneal...
STR_TOOLBAR_DOCK_ALL_TOOLBARS Dock ~All Toolbars Doc~aich a h-uile bàr-inneal
STR_TOOLBAR_DOCK_TOOLBAR ~Dock Toolbar ~Docaich am bàr-inneal
STR_TOOLBAR_LOCK_TOOLBAR ~Lock Toolbar Position ~Glais ionad a’ bhàr-inneal
STR_LANGSTATUS_MORE More... Barrachd...
STR_LANGSTATUS_MULTIPLE_LANGUAGES Multiple Languages Iomadh cànan
STR_NODOCUMENT No Documents Gun sgrìobhainnean
STR_LANGSTATUS_NONE None (Do not check spelling) Chan eil gin (Na dearbhaich an litreachadh)
STR_FULL_DISC_MSG %PRODUCTNAME could not save important internal information due to insufficient free disk space at the following location:
%PATH

You will not be able to continue working with %PRODUCTNAME without allocating more free disk space at that location.

Press the 'Retry' button after you have allocated more free disk space to retry saving the data.

Cha b' urrainn do %PRODUCTNAME fiosrachadh cudromach a shàbhaladh a chionn 's nach eil àite saor gu leòr air an diosg an-seo:
%PATH

Chan urrainn dhut obair a dhèanamh le %PRODUCTNAME tuilleadh mus saor thu barrachd àite air an diosg an-seo:

Briog air 'Feuch ris a-rithist' as dèidh dhut àite a shaoradh air an diosg ach an dèid an dàta a shàbhaladh an uairsin.

STR_REMOTE_TITLE (Remote) (Cèin)
STR_RESTORE_TOOLBARS ~Reset ~Ath-shuidhich