The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository. Could not update the repository.
Context English Gaelic
STR_CORRUPT_UICFG_USER An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to remove your user profile for the application.
Thachair mearachd rè luchdadh dàta rèiteachaidh airson eadar-aghaidh a' chleachdaiche. Thèid crìoch a chur air a' phrògram seo an-dràsta.
Feuch is thoir air falbh a' phròifil cleachdaiche às a' phrògram seo.
STR_CORRUPT_UICFG_GENERAL An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to remove your user profile for the application first or try to reinstall the application.
Thachair mearachd rè luchdadh dàta rèiteachaidh airson eadar-aghaidh a' chleachdaiche. Thèid crìoch a chur air a' phrògram seo an-dràsta.
Feuch is thoir air falbh a' phròifil cleachdaiche às a' phrògram seo an toiseach no feuch is stàlaich am prògram a-rithist.
STR_UNTITLED_DOCUMENT Untitled Gun tiotal
STR_LANGSTATUS_MULTIPLE_LANGUAGES Multiple Languages Iomadh cànan
STR_LANGSTATUS_NONE None (Do not check spelling) Chan eil gin (Na dearbhaich an litreachadh)
STR_RESET_TO_DEFAULT_LANGUAGE Reset to Default Language Aisig an cànan bunaiteach
STR_LANGSTATUS_MORE More... Barrachd...
STR_SET_LANGUAGE_FOR_PARAGRAPH Set Language for Paragraph Suidhich an cànan airson a pharagraf
STR_LANGSTATUS_HINT Text Language. Right-click to set character or paragraph language Cànan an teacsa. Dèan briogadh deas gus cànan nan caractar no a’ pharagraf a shuidheachadh