The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository. Could not update the repository.
Context English Irish
STR_RESTORE_TOOLBARS ~Reset Athshoc~raigh
STR_FULL_DISC_RETRY_BUTTON Retry Atriail
STR_TOOLBAR_TITLE_ADDON Add-On %num% Breiseán %num%
STR_TOOLBAR_VISIBLE_BUTTONS Visible ~Buttons ~Cnaipí Infheicthe
STR_TOOLBAR_DOCK_TOOLBAR ~Dock Toolbar Cuir an Barra Uirlisí sa ~Duga
STR_TOOLBAR_DOCK_ALL_TOOLBARS Dock ~All Toolbars Cuir G~ach Barra Uirlisí sa Duga
STR_TOOLBAR_LOCK_TOOLBAR ~Lock Toolbar Position Cuir Ionad an Bharra Uirlisí Faoi Gh~las
STR_CLOSEDOC_ANDRETURN ~Close & Return to ~Dún agus Fill ar
STR_TOOLBAR_CLOSE_TOOLBAR Close ~Toolbar Dún an Barra ~Uirlisí
STR_NODOCUMENT No Documents Gan Cháipéisí
STR_UNTITLED_DOCUMENT Untitled Gan Teideal
STR_CLEAR_RECENT_FILES Clear List Glan an Liosta
STR_CLEAR_RECENT_FILES_HELP Clears the list with the most recently opened files. This action can not be undone. Glan liosta na gcomhad a bhí oscailte le déanaí. Ní féidir dul ar ais tar éis é seo a dhéanamh.
STR_REMOTE_TITLE (Remote) (I gcéin)
STR_LANGSTATUS_MULTIPLE_LANGUAGES Multiple Languages Il-teangacha
STR_SAFEMODE_TITLE (Safe Mode) (Mód Slán)
STR_FULL_DISC_MSG %PRODUCTNAME could not save important internal information due to insufficient free disk space at the following location:
%PATH

You will not be able to continue working with %PRODUCTNAME without allocating more free disk space at that location.

Press the 'Retry' button after you have allocated more free disk space to retry saving the data.

Níorbh fhéidir le %PRODUCTNAME faisnéis thábhachtach inmheánach a shábháil de bharr easpa spáis diosca ag an suíomh seo:
%PATH

Ní féidir leat leanadh ag obair le %PRODUCTNAME gan tuilleadh spáis diosca saor a chur ar fáil ansin.

Brúigh an cnaipe 'Atriail' tar éis go bhfuil tuilleadh spáis diosca saor agat chun triail eile a bhaint as na sonraí a shábháil.

STR_UPDATEDOC ~Update N~uashonraigh
STR_SAVECOPYDOC Save Copy ~as... Sábháil Cóip m~ar...
STR_TOOLBAR_CUSTOMIZE_TOOLBAR ~Customize Toolbar... Sain~cheap an Barra Uirlisí...