The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository. Could not update the repository.
Context English Irish
STR_CLEAR_RECENT_FILES Clear List Glan an Liosta
STR_CLEAR_RECENT_FILES_HELP Clears the list with the most recently opened files. This action can not be undone. Glan liosta na gcomhad a bhí oscailte le déanaí. Ní féidir dul ar ais tar éis é seo a dhéanamh.
STR_CLOSEDOC_ANDRETURN ~Close & Return to ~Dún agus Fill ar
STR_CORRUPT_UICFG_GENERAL An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to remove your user profile for the application first or try to reinstall the application.
Tharla earráid agus sonraí cumraíochta an chomhéadain á luchtú. Stopfar an feidhmchlár anois.
Bain triail as do phróifíl úsáideora le haghaidh an fheidhmchláir a bhaint nó bain triail as an bhfeidhmchlár a shuiteáil arís.
STR_CORRUPT_UICFG_SHARE An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to reinstall the application.
Tharla earráid agus sonraí cumraíochta an chomhéadain á luchtú. Stopfar an feidhmchlár anois.
Bain triail as an bhfeidhmchlár a shuiteáil arís.
STR_CORRUPT_UICFG_USER An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to remove your user profile for the application.
Tharla earráid agus sonraí cumraíochta an chomhéadain á luchtú. Stopfar an feidhmchlár anois.
Bain triail as do phróifíl úsáideora le haghaidh an fheidhmchláir a bhaint.
STR_FULL_DISC_MSG %PRODUCTNAME could not save important internal information due to insufficient free disk space at the following location:
%PATH

You will not be able to continue working with %PRODUCTNAME without allocating more free disk space at that location.

Press the 'Retry' button after you have allocated more free disk space to retry saving the data.

Níorbh fhéidir le %PRODUCTNAME faisnéis thábhachtach inmheánach a shábháil de bharr easpa spáis diosca ag an suíomh seo:
%PATH

Ní féidir leat leanadh ag obair le %PRODUCTNAME gan tuilleadh spáis diosca saor a chur ar fáil ansin.

Brúigh an cnaipe 'Atriail' tar éis go bhfuil tuilleadh spáis diosca saor agat chun triail eile a bhaint as na sonraí a shábháil.

STR_FULL_DISC_RETRY_BUTTON Retry Atriail
STR_LANGSTATUS_HINT Text Language. Right-click to set character or paragraph language Teanga an Téacs. Deaschliceáil chun teanga an charachtair nó teanga an ailt a shocrú
STR_LANGSTATUS_MORE More... Tuilleadh...
STR_LANGSTATUS_MULTIPLE_LANGUAGES Multiple Languages Il-teangacha
STR_LANGSTATUS_NONE None (Do not check spelling) Teanga ar bith (Ná seiceáil an litriú)
STR_MENU_HEADFOOTALL All Uile
STR_NODOCUMENT No Documents Gan Cháipéisí
STR_REMOTE_TITLE (Remote) (I gcéin)
STR_RESET_TO_DEFAULT_LANGUAGE Reset to Default Language Úsáid an Teanga Réamhshocraithe
STR_RESTORE_TOOLBARS ~Reset Athshoc~raigh
STR_SAFEMODE_TITLE (Safe Mode) (Mód Slán)
STR_SAVECOPYDOC Save Copy ~as... Sábháil Cóip m~ar...
STR_SET_LANGUAGE_FOR_PARAGRAPH Set Language for Paragraph Socraigh Teanga an Ailt