The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository. Could not update the repository.
Context English Finnish
STR_TOOLBAR_TITLE_ADDON Add-On %num% Lisäosa %num%
STR_MENU_HEADFOOTALL All Kaikki
STR_CORRUPT_UICFG_SHARE An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to reinstall the application.
Käyttöliittymän asetusten lataaminen epäonnistui. Sovellus suljetaan.
Yritä asentaa sovellus uudelleen.
STR_CORRUPT_UICFG_USER An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to remove your user profile for the application.
Käyttöliittymän asetusten lataaminen epäonnistui. Sovellus suljetaan.
Yritä poistaa oma sovelluksen käyttäjäprofiilisi.
STR_CORRUPT_UICFG_GENERAL An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to remove your user profile for the application first or try to reinstall the application.
Käyttöliittymän asetusten lataaminen epäonnistui. Sovellus suljetaan.
Yritä poistaa ensin oma sovelluksen käyttäjäprofiilisi, tai asenna sovellus uudelleen.
STR_CLEAR_RECENT_FILES Clear List Tyhjennä luettelo
STR_CLEAR_RECENT_FILES_HELP Clears the list with the most recently opened files. This action can not be undone. Tyhjentää luettelon viimeisimmistä avatuista tiedostoista. Tätä toimenpidettä ei voi perua.
STR_CLOSEDOC_ANDRETURN ~Close & Return to Sulje ja ~palaa
STR_TOOLBAR_CLOSE_TOOLBAR Close ~Toolbar Sulje työkalurivi
STR_TOOLBAR_CUSTOMIZE_TOOLBAR ~Customize Toolbar... Muokkaa työkaluriviä...
STR_TOOLBAR_DOCK_ALL_TOOLBARS Dock ~All Toolbars Kiinnitä kaikki työkalurivit
STR_TOOLBAR_DOCK_TOOLBAR ~Dock Toolbar Kiinnitä työkalurivi
STR_TOOLBAR_LOCK_TOOLBAR ~Lock Toolbar Position Lukitse työkalurivin sijainti
STR_LANGSTATUS_MORE More... Lisää...
STR_LANGSTATUS_MULTIPLE_LANGUAGES Multiple Languages Useita kieliä
STR_NODOCUMENT No Documents Ei asiakirjoja
STR_LANGSTATUS_NONE None (Do not check spelling) Ei mikään (ei oikolukua)
STR_FULL_DISC_MSG %PRODUCTNAME could not save important internal information due to insufficient free disk space at the following location:
%PATH

You will not be able to continue working with %PRODUCTNAME without allocating more free disk space at that location.

Press the 'Retry' button after you have allocated more free disk space to retry saving the data.

%PRODUCTNAME ei voinut tallentaa tärkeitä sisäisiä tietoja johtuen riittämättömästä levytilasta seuraavassa sijainnissa:
%PATH

Et voi jatkaa %PRODUCTNAME-ohjelmiston käyttöä ennen kuin vapautat lisää levytilaa kyseisessä sijainnissa.

Kun olet vapauttanut levytilaa, paina 'Yritä uudelleen' yrittääksesi tallentaa tiedot uudelleen.

STR_REMOTE_TITLE (Remote) (verkosta)
STR_RESTORE_TOOLBARS ~Reset ~Palauta