Context English Finnish
STR_MENU_HEADFOOTALL All Kaikki
STR_UPDATEDOC ~Update ~Päivitä
STR_CLOSEDOC_ANDRETURN ~Close & Return to Sulje ja ~palaa
STR_TOOLBAR_VISIBLE_BUTTONS Visible ~Buttons Näkyvät painikkeet
STR_TOOLBAR_CUSTOMIZE_TOOLBAR ~Customize Toolbar... Muokkaa työkaluriviä...
STR_TOOLBAR_DOCK_TOOLBAR ~Dock Toolbar Kiinnitä työkalurivi
STR_TOOLBAR_DOCK_ALL_TOOLBARS Dock ~All Toolbars Kiinnitä kaikki työkalurivit
STR_TOOLBAR_LOCK_TOOLBAR ~Lock Toolbar Position Lukitse työkalurivin sijainti
STR_TOOLBAR_CLOSE_TOOLBAR Close ~Toolbar Sulje työkalurivi
STR_SAVECOPYDOC Save Copy ~as... Tallenna ~kopio nimellä...
STR_NODOCUMENT No Documents Ei asiakirjoja
STR_CLEAR_RECENT_FILES Clear List Tyhjennä luettelo
STR_CLEAR_RECENT_FILES_HELP Clears the list with the most recently opened files. This action can not be undone. Tyhjentää luettelon viimeisimmistä avatuista tiedostoista. Tätä toimenpidettä ei voi perua.
STR_REMOTE_TITLE (Remote) (verkosta)
STR_SAFEMODE_TITLE (Safe Mode) (vikasietotila)
STR_TOOLBAR_TITLE_ADDON Add-On %num% Lisäosa %num%
STR_FULL_DISC_RETRY_BUTTON Retry Yritä uudelleen
STR_FULL_DISC_MSG %PRODUCTNAME could not save important internal information due to insufficient free disk space at the following location:
%PATH

You will not be able to continue working with %PRODUCTNAME without allocating more free disk space at that location.

Press the 'Retry' button after you have allocated more free disk space to retry saving the data.

%PRODUCTNAME ei voinut tallentaa tärkeitä sisäisiä tietoja johtuen riittämättömästä levytilasta seuraavassa sijainnissa:
%PATH

Et voi jatkaa %PRODUCTNAME-ohjelmiston käyttöä ennen kuin vapautat lisää levytilaa kyseisessä sijainnissa.

Kun olet vapauttanut levytilaa, paina 'Yritä uudelleen' yrittääksesi tallentaa tiedot uudelleen.

STR_RESTORE_TOOLBARS ~Reset ~Palauta
STR_CORRUPT_UICFG_SHARE An error occurred while loading the user interface configuration data. The application will be terminated now.
Please try to reinstall the application.
Käyttöliittymän asetusten lataaminen epäonnistui. Sovellus suljetaan.
Yritä asentaa sovellus uudelleen.