Context English Basque
RID_BASELISTBOX_ERROR_FILLLIST The contents of a combo box or list field could not be determined. Ezin izan da zehaztu konbinazio-koadroaren edo zerrenda-eremuaren edukia.
RID_STR_IMPORT_GRAPHIC Insert Image Txertatu irudia
RID_STR_CONTROL_SUBSTITUTED_NAME substituted ordeztuta
RID_STR_CONTROL_SUBSTITUTED_EPXPLAIN An error occurred while this control was being loaded. It was therefore replaced with a placeholder. Errorea gertatu da kontrol hau kargatzean eta leku-marka batekin ordeztu da.
RID_STR_READERROR Error reading data from database Errorea datu-basetik datuak irakurtzean.
RID_STR_CONNECTERROR Connection failed Konexioak huts egin du
RID_ERR_LOADING_FORM The data content could not be loaded. Datuen edukia ezin izan da kargatu.
RID_ERR_REFRESHING_FORM The data content could not be updated Datuen edukia ezin izan da eguneratu.
RID_STR_ERR_INSERTRECORD Error inserting the new record Errorea erregistro berria txertatzean
RID_STR_ERR_UPDATERECORD Error updating the current record Errorea uneko erregistroa eguneratzean
RID_STR_ERR_DELETERECORD Error deleting the current record Errorea uneko erregistroa ezabatzean
RID_STR_ERR_DELETERECORDS Error deleting the specified records Errorea adierazitako erregistroak ezabatzean
RID_STR_NEED_NON_NULL_OBJECT The object cannot be NULL. Objektua ezin da NULUA izan.
RID_STR_OPEN_GRAPHICS Insert Image from... Txertatu irudia hemendik:
RID_STR_CLEAR_GRAPHICS Remove Image Kendu irudia
RID_STR_INVALIDSTREAM The given stream is invalid. Korrontea ez da baliozkoa.
RID_STR_SYNTAXERROR Syntax error in query expression Sintaxi-errorea kontsulta-adierazpenean
RID_STR_INCOMPATIBLE_TYPES The value types supported by the binding cannot be used for exchanging data with this control. Lotzeak onartutako balio motak ezin dira erabili kontrol honekin datuak trukatzeko.
RID_STR_LABEL_RECORD Record Erregistroa
RID_STR_INVALID_VALIDATOR The control is connected to an external value binding, which at the same time acts as validator. You need to revoke the value binding, before you can set a new validator. Kontrola kanpoko balio-lotze bati konektatuta dago, eta hori balidatzailea ere bada aldi berean. Balidatzaile berri bat ezartzeko, balio-lotzea errebokatu behar duzu lehendabizi.