Context English Czech
description.xml
dispname
description.text
Zulu hyphenation rules Slovník dělení slov pro zulštinu