Context English Silesian
description.xml
dispname
description.text
Ukrainian spelling dictionary, hyphenation rules, and thesaurus Ukrajiński słownik ôrtograficzny, prawidła dzielynio słōw i słownik synōnimōw