Context English Romanian
description.xml
dispname
description.text
Telugu spelling dictionary, and hyphenation rules Dicționar ortografic și despărțire în silabe telugu