Context English Romanian
description.xml
dispname
description.text
Serbian (Cyrillic and Latin) spelling dictionary, and hyphenation rules Dicționar ortografic și despărțire în silabe sârbă (cirilic și latin)