Context English Malayalam
description.xml
dispname
description.text
Romanian spelling dictionary, hyphenation rules, and thesaurus റോമേനിയന്‍ സ്പെല്ലിങ് നിഘണ്ടുവും, ഹൈഫനേഷന്‍ നിയമങ്ങളും തെസോറസും