Context English Catalan
OptionsDialog.xcu
..OptionsDialog.Nodes.LanguageSettings
Label
value.text
Language Settings Configuració de la llengua
OptionsDialog.xcu
..OptionsDialog.Nodes.LanguageSettings.Leaves.org.openoffice.lightproof.pt_BR
Label
value.text
Grammar Checking (Portuguese) Comprovació gramatical (portuguès)