Context English Catalan
description.xml
dispname
description.text
Occitan spelling dictionary Occità: corrector ortogràfic