Context English Swedish
description.xml
dispname
description.text
Icelandic spelling dictionary, hyphenation rules and thesaurus Isländska - stavningsordlista, avstavningsregler och synonymordlista