Context English Mongolian
description.xml
dispname
description.text
Icelandic spelling dictionary, hyphenation rules and thesaurus Исланд хэлний зөв бичгийн ба үеэр таслах дүрмийн болон нэвтэрхий толь бичиг