Context English Polish
description.xml
dispname
description.text
Guarani thesaurus and spell checker Dzielenie wyrazów i sprawdzanie dla języka Guarani