Context English Czech
description.xml
dispname
description.text
Galician spelling dictionary, hyphenation rules, and thesaurus Slovník kontroly pravopisu, dělení slov a slovník synonym pro galicijštinu