Context English Polish
description.xml
dispname
description.text
Spanish spelling dictionary, hyphenation rules, and thesaurus for Spain and Latin America Hiszpański słownik ortograficzny, reguły dzielenia wyrazów i słownik wyrazów bliskoznacznych dla Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej.