Context English Polish
en_en_US.properties
spelling
property.text
Grammar checking Sprawdzanie gramatyki
en_en_US.properties
hlp_grammar
property.text
Check more grammar errors. Szukaj dalej błędów gramatycznych.
en_en_US.properties
grammar
property.text
Possible mistakes Możliwe błędy
en_en_US.properties
hlp_cap
property.text
Check missing capitalization of sentences. Sprawdź czy w zdaniach nie brakuje wielkich liter.
en_en_US.properties
cap
property.text
Capitalization Wielkie litery
en_en_US.properties
hlp_dup
property.text
Check repeated words. Sprawdź powtarzające się wyrazy.
en_en_US.properties
dup
property.text
Word duplication Zdublowane słowa
en_en_US.properties
hlp_pair
property.text
Check missing or extra parentheses and quotation marks. Sprawdź brakujące lub dodatkowe nawiasy i cudzysłowia.
en_en_US.properties
pair
property.text
Parentheses Nawiasy
en_en_US.properties
punctuation
property.text
Punctuation Interpunkcja
en_en_US.properties
hlp_spaces
property.text
Check single spaces between words. Sprawdź pojedyncze spacje między słowami.
en_en_US.properties
spaces
property.text
Word spacing Oddzielanie słów
en_en_US.properties
hlp_mdash
property.text
Force unspaced em dash instead of spaced en dash. Wymuś pauzę z bez odstępu, zamiast półpauzy z odstępem.
en_en_US.properties
mdash
property.text
Em dash Pauza
en_en_US.properties
hlp_ndash
property.text
Force spaced en dash instead of unspaced em dash. Wymuś półpauzę z odstępem, zamiast pauzy bez odstępu.
en_en_US.properties
ndash
property.text
En dash Półpauza
en_en_US.properties
hlp_quotation
property.text
Check double quotation marks: "x" → “x” Sprawdź podwójne cudzysłowy: "x" → “x”
en_en_US.properties
quotation
property.text
Quotation marks Cudzysłowy
en_en_US.properties
hlp_times
property.text
Check true multiplication sign: 5x5 → 5×5 Sprawdź faktyczny znak mnożenia: 5x5 → 5×5
en_en_US.properties
times
property.text
Multiplication sign Znak mnożenia