Context English Irish
en_en_US.properties
spelling
property.text
Grammar checking Seiceáil ghramadaí
en_en_US.properties
hlp_grammar
property.text
Check more grammar errors. Lorg tuilleadh botún gramadaí.
en_en_US.properties
grammar
property.text
Possible mistakes Botúin a d'fhéadfadh a bheith ann
en_en_US.properties
hlp_cap
property.text
Check missing capitalization of sentences. Deimhnigh go bhfuil ceannlitriú ag tús abairtí.
en_en_US.properties
cap
property.text
Capitalization Ceannlitriú
en_en_US.properties
hlp_dup
property.text
Check repeated words. Féach an bhfuil focail athfhillte.
en_en_US.properties
dup
property.text
Word duplication Athfhilleadh focal
en_en_US.properties
hlp_pair
property.text
Check missing or extra parentheses and quotation marks. Féach an bhfuil lúibíní nó comharthaí athfhriotail ar lár nó athfhillte.
en_en_US.properties
pair
property.text
Parentheses Lúibíní
en_en_US.properties
punctuation
property.text
Punctuation Poncaíocht
en_en_US.properties
hlp_spaces
property.text
Check single spaces between words. Féach go bhfuil spás amháin idir focail.
en_en_US.properties
spaces
property.text
Word spacing Spásáil idir focail
en_en_US.properties
hlp_mdash
property.text
Force unspaced em dash instead of spaced en dash. Fórsáil eim-dais neamhspásáilte in áit ein-dais spásáilte.
en_en_US.properties
mdash
property.text
Em dash Eim-dais
en_en_US.properties
hlp_ndash
property.text
Force spaced en dash instead of unspaced em dash. Fórsáil ein-dais spásáilte in áit eim-dais neamhspásáilte.
en_en_US.properties
ndash
property.text
En dash Ein-dais
en_en_US.properties
hlp_quotation
property.text
Check double quotation marks: "x" → “x” Deimhnigh comharthaí dúbailte athfhriotail: "x" → “x”
en_en_US.properties
quotation
property.text
Quotation marks Comharthaí athfhriotail
en_en_US.properties
hlp_times
property.text
Check true multiplication sign: 5x5 → 5×5 Deimhnigh comharthaí cearta iolrúcháin: 5x5 → 5×5
en_en_US.properties
times
property.text
Multiplication sign Comhartha iolraithe