Context English Gaelic
description.xml
dispname
description.text
Catalan spelling dictionary, hyphenation rules, and thesaurus Faclair litreachadh, riaghailtean tàthanachadh ⁊ co-fhaclair na Catalanaise